ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 26/10/2563

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย
สาขา: แม่ระมาด
ชื่อบัญชี: นางสาว หทัยภัทร พันธืปัญญากรกุล
หมายเลขบัญชี: 604-0-17769-1

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: โลตัส แม่สอด
ชื่อบัญชี: นางสาว หทัยภัทร พันธืปัญญากรกุล
หมายเลขบัญชี: 303-7-04905-7

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: โลตัส แม่สอด
ชื่อบัญชี: นาย เจริญ แพรชมภู
หมายเลขบัญชี: 014-1-90400-0

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

DHL Express [ United States ] United States

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 35,000

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 1,000 ค่าจัดส่ง (฿) 1,700.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,000.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,300.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,600.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,900.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000ค่าจัดส่ง (฿) 3,200.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000ค่าจัดส่ง (฿) 3,500.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000ค่าจัดส่ง (฿) 3,800.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000ค่าจัดส่ง (฿) 4,100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 4,400.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000ค่าจัดส่ง (฿) 4,500.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000ค่าจัดส่ง (฿) 4,600.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000ค่าจัดส่ง (฿) 4,700.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000ค่าจัดส่ง (฿) 4,800.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000ค่าจัดส่ง (฿) 4,900.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000ค่าจัดส่ง (฿) 5,100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000ค่าจัดส่ง (฿) 5,300.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000ค่าจัดส่ง (฿) 5,500.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000ค่าจัดส่ง (฿) 5,700.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 19,001 - (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 5,900.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20,001 - (Gram) 21,000ค่าจัดส่ง (฿) 6,100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 21,001 - (Gram) 22,000ค่าจัดส่ง (฿) 6,200.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 22,001 - (Gram) 23,000ค่าจัดส่ง (฿) 6,300.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 23,001 - (Gram) 24,000ค่าจัดส่ง (฿) 6,400.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 24,001 - (Gram) 25,000ค่าจัดส่ง (฿) 6,500.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 25,001 - (Gram) 26,000ค่าจัดส่ง (฿) 6,800.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 26,001 - (Gram) 27,000ค่าจัดส่ง (฿) 7,100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 27,001 - (Gram) 28,000ค่าจัดส่ง (฿) 7,400.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 28,001 - (Gram) 29,000ค่าจัดส่ง (฿) 7,700.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 29,001 - (Gram) 30,000ค่าจัดส่ง (฿) 8,000.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 30,001 - (Gram) 31,000ค่าจัดส่ง (฿) 8,300.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 31,001 - (Gram) 32,000ค่าจัดส่ง (฿) 8,600.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 32,001 - (Gram) 33,000ค่าจัดส่ง (฿) 8,900.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 33,001 - (Gram) 34,000ค่าจัดส่ง (฿) 9,200.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 34,001 - (Gram) 35,000ค่าจัดส่ง (฿) 9,500.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 35,000ค่าจัดส่ง (฿) 9,800.00
 • DHL Express [ Canada ] Canada

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 35,000

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 1,000 ค่าจัดส่ง (฿) 1,700.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,000.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,300.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,600.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,900.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000ค่าจัดส่ง (฿) 3,200.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000ค่าจัดส่ง (฿) 3,500.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000ค่าจัดส่ง (฿) 3,800.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000ค่าจัดส่ง (฿) 4,100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 4,400.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000ค่าจัดส่ง (฿) 4,500.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000ค่าจัดส่ง (฿) 4,600.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000ค่าจัดส่ง (฿) 4,700.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000ค่าจัดส่ง (฿) 4,800.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000ค่าจัดส่ง (฿) 4,900.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000ค่าจัดส่ง (฿) 5,100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000ค่าจัดส่ง (฿) 5,300.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000ค่าจัดส่ง (฿) 5,500.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000ค่าจัดส่ง (฿) 5,700.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 19,001 - (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 5,900.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20,001 - (Gram) 21,000ค่าจัดส่ง (฿) 6,100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 21,001 - (Gram) 22,000ค่าจัดส่ง (฿) 6,200.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 22,001 - (Gram) 23,000ค่าจัดส่ง (฿) 6,300.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 23,001 - (Gram) 24,000ค่าจัดส่ง (฿) 6,400.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 24,001 - (Gram) 25,000ค่าจัดส่ง (฿) 6,500.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 25,001 - (Gram) 26,000ค่าจัดส่ง (฿) 6,800.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 26,001 - (Gram) 27,000ค่าจัดส่ง (฿) 7,100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 27,001 - (Gram) 28,000ค่าจัดส่ง (฿) 7,500.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 28,001 - (Gram) 29,000ค่าจัดส่ง (฿) 7,800.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 29,001 - (Gram) 30,000ค่าจัดส่ง (฿) 8,100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 30,001 - (Gram) 31,000ค่าจัดส่ง (฿) 8,400.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 31,001 - (Gram) 32,000ค่าจัดส่ง (฿) 8,700.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 32,001 - (Gram) 33,000ค่าจัดส่ง (฿) 9,000.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 33,001 - (Gram) 34,000ค่าจัดส่ง (฿) 9,300.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 34,001 - (Gram) 35,000ค่าจัดส่ง (฿) 9,500.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 35,000ค่าจัดส่ง (฿) 9,800.00
 • FLASH Express [ Thailand ] Thailand

  ตามจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ - จัดส่งภายใน 1 วันทำการ

 • สินค้า 1 ชิ้นแรก ค่าจัดส่งชิ้นละ (฿) 30.00
 • สินค้าชิ้นที่ 2 - ชิ้นที่ 2ค่าจัดส่งชิ้นละ (฿) 40.00
 • สินค้าชิ้นที่ 3 - ชิ้นที่ 3ค่าจัดส่งชิ้นละ (฿) 50.00
 • สินค้าชิ้นที่ 4 - ชิ้นที่ 4ค่าจัดส่งชิ้นละ (฿) 60.00
 • สินค้าชิ้นที่ 5 - ชิ้นที่ 5ค่าจัดส่งชิ้นละ (฿) 70.00
 • สินค้าชิ้นที่ 6 - ชิ้นที่ 6ค่าจัดส่งชิ้นละ (฿) 80.00
 • สินค้าชิ้นที่ 7 - ชิ้นที่ 7ค่าจัดส่งชิ้นละ (฿) 90.00
 • สินค้าชิ้นที่ 8 - ชิ้นที่ 8ค่าจัดส่งชิ้นละ (฿) 100.00
 • 8 ชิ้นขึ้นไปค่าจัดส่งชิ้นละ (฿) 120.00
 • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 3 วัน