บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 26/10/2563
ทำไมเสื้อกะเหรี่ยงไม่มีกระเป๋า

ทำไมเสื้อกะเหรี่ยงไม่มีกระเป๋า

  •  22 ตุลาคม 2563

ทำไมเสื้อกะเหรี่ยงถึงไม่มีกระเป๋า ?
และทำไมด้านหน้าและหลังต้องเหมือนกันด้วย ?
ทำไมเสื้อแต่ละตัวต้องเป็นแบบนั้น แบบนี้ ?
.
คำตอบคือ......
เสื้อกะเหรี่ยงที่ใส่อยู่มีความเป็นมาและคติสอนใจที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นว่า.....
.
1. เสื้อกะเหรี่ยงใส่สลับหน้าหลังได้ คือ ด้านหน้าและด้านหลังจะเหมือนกันเพื่อตอกย้ำว่าผู้สวมใส่ต้องไม่กลับกลอกปลิ้นปล้อนทั้งต่อหน้าอย่างไรลับหลังก็เช่นกัน
.
2. เสื้อกะเหรี่ยงไม่มีกระเป๋า..จึงไม่ต้องมีอะไรซุกซ่อน ซ่อนเร้น อำพราง
.
3. เสื้อกะเหรี่ยงไม่มีคอปกแขนเสื้อ กระดุมวิถีกะเหรี่ยงจึงเรียบง่ายสมถะ กินพออิ่ม นุ่งพออุ่น
.
สามข้อคิดก็สะกิดและเตือนเราให้รู้สำนึกตัวว่า เราคือใครมาจากไหน ไม่ควรลืมผู้มีพระคุณและรากเหง้าของตัวเอง