บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 26/10/2563

ทำไมเสื้อกะเหรี่ยงถึงไม่มีกระเป๋า ?และทำไมด้านหน้าและหลังต้องเหมือนกันด้วย ?ทำไมเสื้อแต่ละตัวต้องเป็นแบบนั้น แบบนี้ ?.คำตอบคือ......เสื้อกะเหรี่ยงที่ใส่อยู่มีความเป็นมาและคติสอนใจที่สืบทอดกันมาจากบรรพ...